Bli med på fagkurs i samfunnsentreprenørskap!

Er du ein lokal eldsjel? Ønskjer du å få auka kompetanse på å drive utviklingsarbeid i ditt nærområde? Då er kurset i Samfunnsentreprenørskap kanskje noko for deg.

Fagkurset er eit unikt tilbod leia av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)Hyllestad_Kommune-4. Her er det svært dyktige og profilerte forelesarar, alle samlingane vert i Hyllestad og innhaldet i kurset vert skreddarsydd for lokale forhold i Hyllestad og HAFS.

Målgruppa for kurset tilsette i kommunen, politikarar, representantar frå frivillig sektor, eldsjeler/initiativtakarar til lokale utviklingsprosjekt og representantar frå lokalt næringsliv.

Første samling vert 28.-29. september

Kurset har to samlingar hausten 2015 og to samlingar vinter/vår 2016
1. samling: 28. – 29. sept.
2. samling: 30. nov – 1. des
3. samling: 1. og 2. februar 2016
Eksamenssamling: 7. og 8. mars 2016

Meld deg på kurset her 

Sjå invitasjon til kurset 

Sjå studieplan

Ta kontakt dersom du har spørsmål: elisabeth.veivag.helseth@sfj.no. tlf: 92284041