Pilgrimsrute gjennom Hyllestad

Gjennom sommaren har det vore jobba med å peike ut ei pilgrimsrute gjennom Hyllestad. Initiativtakar til det lokale arbeidet er Astrid Waage, og ho har knytt til seg ei rekkje lokale krefter for å finne ein trasé som kan vere framkommeleg på fleire måtar. Ruta vil vere ein del av den nasjonale Kystpilgrimsleia, og ta med seg delar av kommunane nord- og sør for oss. Arbeidet med etappen har arbeidsnamnet «Frå kross til kross», og tek utgangspunkt i dei gamle steinkrossane i regionen, samt gamle kyrkjevegar på land og sjø.

Gjennom hausten ynskjer ein å samle dei aktuelle kommunane for å gjennomføre ei testvandring, slik at ein kan sende eit felles forslag til prosjektgruppa for Kystpilgrimsleia. Her har me i omstillingsorganisasjonen teke del i arbeidet som er knytt til planlegging, praktisk organisering og dokumentasjon.

I juli vart den eine delen av ruta, frå Bjørnestad i Skifjorden, via korssundet til Vilnes, gjennomført som demotur, både for å teste korleis ruta eigna seg på sjøvegen, men og for å møte nordgåande pilgrimar som var på veg frå Stavanger til Trondheim med båten «Faxen». Dei lokale pilgrimane nytta Bakkejekta med mannskap frå Jensbua Kystkultursenter, og skapte ei flott ramme for turen.

Videoen syner nokre glimt frå denne ferda, og gjev ein forsmak på ein lenger og meir informativ video som kjem når resten av vandringa er gjennomført.

Er du interessert i å få vite meir, delta på vandring eller på anna vis involvere deg? Nøl ikkje med å ta kontakt med Astrid Waage på telefon 957 58 514 – og del gjerne informasjonen vidare!