Bli med å skape nytt liv i gamle Øen skule!

Ein av dei tidligare elevane ved gamle Øen skule – Sissel Hatløy – har starta eit prosjekt der målsetjinga er å skape nytt liv i Øen gamle skulebygg. Ho har med seg fleire interesserte. Eit interimstyre er skipa og har starta arbeidet med å realisere prosjektet.

Gamle Øen skule kan mellom anna verta ein stad for:

  • sameining av gammalt og nytt handverk
  • kunst, atelier og liknande
  • skulebibliotek, kartsamlingar, mimrestunder
  • kurs: t.d. tekstil arbeid, trearbeid, maling
  • utstillingar på ulike nivå: profesjonelle/amatørar
  • møtelokale for foreiningar og lag og for ymse aktivitetar i grenda/kommunen.

Interrimstyret må ha med seg fleire, og difor vender dei seg no til bygdefolk, tidlegare elevar ved skulen og til andre med interesse for bygget/staden og eit slikt prosjekt.

Les meir om korleis du kan bidra i dette brevet: Brev til vener av gamle Øen skule

Ta kontakt med Sissel Hatløy i interimstyret dersom du ynskjer å bidra til prosjektet; tlf: 412 78 030

Advertisements

Oversikt over fritidsaktivitetar i Hyllestad

I den nye brosjyra «Fritida mi» finn du ei oversikt over forskjellige lag, organisasjonar og aktivitetar du kan delta i og på i Hyllestad. Brosjyra inneheld omtale om kva dei ulike laga driv med, samt kontaktperson og kontaktinformasjon.

Last ned «Fritida mi» ved å følgje denne lenka.

«Fritida mi» visar fram eit breitt spekter avIMG_3423 fritidsaktivitetar i Hyllestad, og her finn nok dei fleste aktivitetar som fell i smak. Brosjyra gir ei oversikt over ikkje-offentlege fritidstilbod, og er eit supplement til kommunale tilbod. Vi håpar brosjyra vil vera nyttig for mange, både folk som har budd i Hyllestad lenge, nye tilflyttarar og folk som vurderer å busetta seg i Hyllestad.

Brosjyra vert sendt ut med posten til innbyggjarane i Hyllestad. Dersom du ikkje bur i Hyllestad eller har reservert deg mot uadressert reklame, finn du og brosjyra på kommunehuset, i lokalbutikkar og på omstillingskontoret.

«Fritida mi» er utarbeida av Hyllestad kommune og det er Frode Holst har stått for den grafiske utforminga.