Bærekraftige liv i Hyllestad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kan innbyggjarane i Hyllestad skapa aktivitetar som er miljøvenlege samstundes som dei bidreg til å styrke livskvalitet og sosialt samhald? Inspirasjonen til Bærekraftige liv i Hyllestad er faktisk henta frå Storbritannia, og ei røyrsle som har vekst internasjonalt dei siste åra. Konseptet er enkelt; lokale aktivitetar som bidreg til å redusere vårt økologiske fotavtrykk, samstundes som det er gøy. For å få til dette må ein spele på resursar som finst i lokalsamfunnet.

Gjennom omstillingsarbeidet har ein sett at innbyggjarane i Hyllestad sitt på mykje kunnskap og engasjement rundt tema som handverkstradisjonar, lokal foredling av mat og drikke, energibruk og liknande. Difor vert det interessant å legga til rette for arenaer der det er lett og dele kunnskap og lære nye ting.

I oktober var Agnes Tvinnereim frå Bærekraftige liv i Landås på besøk i Hyllestad– ei samling der rundt 20 personar deltok. Agnes hadde eit inspirerande føredrag om alt dei har fått til i bydelen Landås dei siste åra. Etter samlinga var det fleire som ynskja å komme i gang med aktivitetar i Hyllestad, og det vart mellom anna starta opp ei facebook-gruppe for Bærekraftige liv i Hyllestad.

På ein idédugnad i Åfjorddalen i januar var rundt 30 personar samla, og her kom det mange konkrete innspel på aktivitetar innanfor kategoriane lokal mat/drikke, kunst/kultur/handverk, energi/bygg, og gjenbruk/redesign/bytte.

Idédugnaden i Åfjorddalen vart fulgt opp med eit planleggingsmøte med frivillige, for å konkretisera nokre av innspela. Gruppa var einige om at det er viktig at det er låg terskel på aktivitetane, og enkelt å delta. Det skal ikkje leggast opp til store arrangement med mykje planlegging, men enkle og lett gjennomførbare aktivitetar. No vert det danna ei kjernegruppe som skal ha litt koordineringsansvar for aktivitetane. Det vert også jobba med ei liste over konkrete aktivitetar og kontaktperson på kvar aktivitet. Aktivitetar under «paraplyen» Bærekraftige liv i Hyllestad kan både vera i regi av enkeltpersonar, grupper eller eksisterande lag og organisasjonar.

Ein av dei første aktivitetane fann stad no i februar, med praktisk kurs i grønsaksdyrking, og etablering av facebook-gruppa Hyllestad Hagelag

Det er spennande å følgje med på utviklinga av Bærekraftige liv i Hyllestad, særleg ettersom dette er nybrotsarbeid. I Noreg har denne røyrsla så langt vert eit «byfenomen», med m.a. Bærekraftige liv Landås, Nattland og Sædalen og Omstilling Sagene (Oslo). Men potensiale for miljøvenlege og framtidsretta løysingar er like stort i bygdene, her ein ofte sitt tettare på naturresursane enn i byane.

Ta kontakt med omstillingsorganisasjonen dersom du ynskjer å bidra eller høyre meir!

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s