Lyden av mennesket – framtidig næringsutvikling i helseinnovasjon?

2015-02-11 13.54.09

Onsdag og torsdag arrangerte HIFUS og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane konferansen Lyden av mennesket. Konferansen tok for seg koplinga mellom forsking, framtidige og noverande behov for offentleg tenesteyting innan helse, og næringslivet som innovatørar på løysingssida. Omstillingsorganisasjonen var representert på konferansen, først og fremst for å vere kjent med feltet dersom nokon av våre noverande eller framtidige bedrifter ynskjer å satse på dette området.

Helseinnovasjon vil bli eit spennade felt å fylgje i framtida. Ein ser alt no dei første vellukka innovasjonsprosjekta, der private aktørar kjem med nye løysingar for offentleg og private helseinsitusjonar som både aukar kvaliteten, bidreg til betre oppgåveløysing og sparar ressursar. Dette er ikkje berre spennande for dei bedriftene som er på løysingssida, men også viktig for dei som skal produsere framtida sine helsetenester, med eit bilde som er i stadig endring.

Med sterke miljø som Hauglandssenteret, HIFUS og kommunar i samhandling med dei regionale helseføretaka, håpar me at Hyllestad og HAFS kan bli eit kraftsenter også for denne framtidige næringsutviklinga. Konferansen har vore ein svært god start på å få ei auka bevisstgjering rundt tematikken, og har med sitt høge nivå på innleiarar og program sett dagsorden på ein glimrande måte.

Meir om konferansen kan du finne på desse lenkene:

– Lyden av mennesket si Facebookside
– Beskriving av konferansen på Kunnskapsparken si nettside
– HIFUS si nettside

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s