Kan Hyllestad bli fylket sitt neste reiselivssenter?

Standen under Mid-Atlantic 2015.
Standen under Mid-Atlantic 2015.

Dette spørsmålet ville for få år sidan vore lett å svare nei på. Hyllestad har i mange år hatt ei reiselivsnæring som har vore gode på sitt felt, men som samstundes har vore prega av at aktørane har hatt reiselivsaktiviteten sin som ei bisatsing. Tal arbeidsplassar i denne næringa har tradisjonelt vore få, og verdiskapinga avgrensa. Dette er ikkje kritikk mot våre aktørar, men snarare ei beskriving av ein verkelegheit som kan overførast til dei fleste småplassar langs norskekysten. Medan andre land har opplevd ei stor auke i reiselivet (som i global samanheng er ein av dei aller største næringane i omsetnad og sysselsetjing), har Noreg slite med å ta sin del. Det kan skrivast eigne innlegg om mogelege forklaringar på dette, men dette innlegget skal ikkje handle om fortida – for det er spennande ting på gang.

Omstillingsorganisasjonen og våre kollegaar i HAFS har gjennom 2014 jobba saman med ei rekkje reiselivsaktørar som no ynskjer å satse. I tillegg vil ein gjennom selskapet Reisefabrikken (under skiping) få på plass ein heilt ny type aktør: Ein DMC. DMC er ei forkorting for Destination Management Company, og betyr enkelt forklart ein profesjonell aktør som tilbyr pakking, handtering og sal av reiselivsprodukt. Dette opnar nye mogelegheiter for regionen, både for eksisterande aktørar som vil kunne få auka kundetilgangen sin og for å få etablert nye aktørar som tilbyr opplevingar og produkt som ikkje finst kommersielt grunnlag for i dag. Potensialet i regionen er stort, og kvalitetane er mange. Med denne kompletteringa av aktørbildet, vil ein no også kunne få aktivitet – i form av arbeidsplassar, inntekter, samarbeid og utvikling. Samstundes har regionen ein unik sjanse til å bygge opp ein destinasjon som er berekraftig, og heilt i leiing når det gjeld forsvarleg bruk av naturen, miljøomsyn og samspelet med anna næringsliv og lokalbefolkinga.

Førre veke var omstillingsorganisasjonen med Reisefabrikken til Icelandair sin Mid Atlantic-workshop på Island. Der møtte ein agentar frå amerika og europa for å promotere HAFS-området, og for å gjere konkrete avtalar med dei som ynskjer å kome på besøk til vår region. Vegen er framleis lang fram til at Hyllestad er reiselivskommunen i Sogn og Fjordane, men reisa kan vere starta i dette arbeidet. Me jobbar vidare med å sikre regionen etableringar, arbeidsplassar og auka tilbodsportefølje også i reiselivsnæringa, og gler oss til å fortelje om framhaldet.

Er du interessert i reiseliv, eller ynskjer å vere med på dette arbeidet? Nøl ikkje med å ta kontakt!

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s