Er næringslivet i Hyllestad synlege på nettet?

Dette er eit av dei sentrale spørsmåla i to av prosjekta våre; det eina retta mot næringslivet i brei forstand, og det andre mot reiselivsnæringa spesielt. Sistnemnde er aktørar i ein bransje der nettet er i ferd med å ta heilt over som føretrukken kanal for reisande over heile verda. Det er også blitt stadig meir viktig for anna næringsliv, sjølv for dei som i hovudsak lev av lokalmarknaden sin. Nettsider med god informasjon, referansar og priseksempel gjev at kunden lettare kan velje nettopp den bedrifta som har dette på plass. Kombinerer ein det med riktig og målretta bruk av sosiale medier som Facebook, syner erfaringar frå andre stadar at mogelegheitene er store.

Me har starta kartleggingsarbeidet i samarbeid med styret i Hyllestad Næringsråd og reiselivslaget, som er prosjekteigarar. Når denne første runda med kartlegging er gjennomført, vil me starte arbeidet med å heve nivået, slik at Hyllestad kan bli den kommunen i fylket der næringslivet er best på nett – det er i alle høve målsetjinga. Videoen over artikkelen syner nokre fakta om internett og sosiale medier som har overraska mange – kanskje deg òg?

Undervegs i arbeidet kan du fylgje oss på Facebook og Twitter – der vil du òg bli oppdatert på kven av bedriftene våre som tek eit steg opp i sin bruk av digitale kanalar.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s