Nytt år – ny handlingsplan

Handlingplan 2014

Omstillingsarbeidet i Hyllestad er organisert som eit prosjektarbeid. Det betyr at me planlegg og jobbar med eitt år om gangen, men i eit langsiktig perspektiv. I haust har me laga nye planar, som skal gje rammene for den aktiviteten me skal drive med. Både handlingsplanen, som er den årvisse, og den meir langsiktige utviklingsplanen er oppdatert og justerte. Endringane er knytt til nye trendar, og erfaringar frå det arbeidet me alt har gjort.

Omstillingsarbeidet er eit spleiselag fleire aktørar. Kommunen bidreg med ein eigendel, det same er ulike næringsaktørar oppmoda om å gjere. I tillegg går Sogn og Fjordane fylkeskommune inn med eit stort bidrag på finansieringssida. I løpet av februar vert detaljane rundt dette avklåra, og dei endelege rammene lagt. For vår del er januar ein oppstartsmånad. Me set i gang mange av dei aktivitetane som skal gå ut over året, og tek ei runde med ulike aktørar i det lokale næringslivet, i tillegg til lag og organisasjonar.

Første kvartal er årsmøtetid, og i år ynskjer me å komme rundt på alle årsmøta til dei laga som ynskjer å bidra til eit Hyllestad i utvikling. Me trur at 2014 vil bli eit år fullt av aktivitetar og engasjement, og vil difor gjere flest mogeleg kjent med kva mogelegheiter som finst i våre verkemiddel. Om du representerar eit lag som vil ha besøk av oss, så nøl ikkje med å ta kontakt. 

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s