P22: Paintball på Hyllestad?

Omstilling Hyllestad og arbeidsgruppa for prosjektet «Aktivitetstilbod for ungdom» har eit tett samarbeid og eit felles mål å få til aktivitetar som er positive for ungdommen i kommunen. Dette er viktig og prioritert arbeid, både innan omstilling og i ungdomsrådet. Difor ynskjer me at aktørar som har ei eller anna form for aktivitet å tilby vert med på laget.

Tysdag 5. november hadde arbeidsgruppa eit møte der ein såg på dei ulike mogelegheitene me har når det gjeld aktivitetstilboda i kommunen. Alle partane møtte opp, dette gjorde til at me fekk eit innhaldsrikt møte prega av engasjement, positivitet og eit felles mål om å satse sterkt på ungdommen i Hyllestad. Dei som møtte var Kristin Eimind, Anne Marit Løvø, Unni Kvellestad Akse, Sissel Hatlem, John Gerrick Bårøy og Frode Holst i tillegg til Bjørn Øyvind Mjæll Færestad frå omstillingsorganisasjonen.

Aktivitetane det er ynskjeleg å satse på framover er handball, turn og paintball. Prosjektmedarbeidar i Omstilling Hyllestad og arbeidsgruppa vart samde om at ein skal satse på dei aktivitetane med høgast sjanse for gjennomføring i nær framtid. Ein konkluderte ut frå interessa i arbeidsgruppa med at handball og paintball er noko det skal satsast på framover. Her vil ein planlegge og gjennomføre oppstart i løpet av kort tid.

Paintball sto høgast på agendaen og ein hadde fått med Kristin Eimind frå Lammetun Ferie og Fritid. Ho hadde mykje godt å bidra med når det gjeld å få paintball og andre aktivitetar synlege i kommunen og regionen. Handball vert òg jobba vidare med framover. Her vert løysinga slik som ståa er i dag å sjå på eit samarbeid med Dale Handball.

Aktivitetane det skal satsast på har potensiale for å verte gode og sosiale tilbod for Hyllestad-ungdommen. Aktørane i arbeidsgruppa har eit felles ansvar for å jobbe saman for å oppdatere ungdom og føresette på kva aktivitetar som finst i bygda og regionen. Synliggjering av dei ulike aktivitetane, ved hjelp av sosiale mediar, videoklipp og bilete er noko det bør satsast på.

Ynskjer du meir informasjon knytt til aktivitetstilbod i bygda?

Har du innspel eller noko å bidra med rundt dette?

Ta kontakt med omstillingsorganisasjonen!

Bjørn Øyvind Mjell Færestad

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s