Arbeidsverkstad med 10. klasse

This slideshow requires JavaScript.

I eit idèmøte mellom omstillingsorganisasjonen og skulen tidlegare i vår, vart det diskutert korleis ungdommen kan bli teken sterkare med på råd i planlegginga og gjennomføringa av omstillingsarbeidet. Ungdom er ei klårt definert målgruppe for fleire av prosjekta i handlingsplanen, og ein har fleire prosjekt der ungdom er involverte i ein elle anna grad. Under dette møtet kom det opp at 10. hadde ein dag utan særleg innhald etter eksamenane var ferdige i juni. Rektor hadde førebels notert rydding, og var meir enn villig til å finne på noko anna. Omstillingsorganisasjonen tok utfordringa, og ba om å få låne heile klassen den dagen, for å arbeide konstruktivt og konkret med nokre av dei problemstillingane som me har knytt til vårt arbeid. Slik vart det, og tysdag 18. juni samla me 10. klasse og omstillingsorganisasjonen i kommunestyresalen.

Tema for dagen var Hyllestad som deira framtidige bu- og arbeidskommune, fritidstilboda og ungdommen sin relasjon med næringslivet. Første halvdel av dagen gjekk med til gruppearbeid med plenumsdiskusjonar undervegs. Det er imponerande og utruleg gjevande å få jobbe med ein gjeng som er så genuint engasjerte i kommunen sin, og som samstundes er optimistiske på kommunen sine vegne om framtida. Me kjem til å summere opp det konkrete innhaldet i dagen i ein eigen post seinare, i tillegg til å jobbe tilbakemeldingane inn i dei ulike ungdomsrelaterte prosjekta.

Etter pizza-lunsj frå Leirvik Kro og Motell delte me klassen i tre, utstyrte dei med kvar sitt kamera, og sende dei ut i nærområdet med ei oppgåve: Ta bilde av den gode Hyllestad-stemninga. Den gruppa med dei beste bilda vinn kvar si Kvernsteinsrock-skjorte. Då klokka nærma seg 2, gjekk me gjennom bilda på storskjerm i kommunestyresalen. Her er det enormt mykje bra, som me gler oss veldig til å syne fram. Vinnargruppa blir bestemt på fredag, på siste skuledag. I sum ein utruleg positiv dag for oss, og me fekk inntrykket av at 10. klassingane trivdest godt med å få bidra. Dette skal me definitivt gjere fleire gangar!

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s