Presentasjon av undersøkinga i næringsvennleg kommune

Anne-Britt Ruderås frå Maximite AS presenterte resultata frå undersøkinga i prosjekt 18: Næringsvennleg kommune.
Anne-Britt Ruderås frå Maximite AS presenterte resultata frå undersøkinga i prosjekt 18: Næringsvennleg kommune.

Tysdag kom Anne-Britt Ruderås frå Maximite AS til Hyllestad for å presentere undersøkinga der dei tilsette som jobbar mot næringslivet i kommuneadministrasjonen, samt næringslivsleiarane har svart på spørsmål om kor gode kommunen er på å levere tenester til næringslivet. Sjølve undersøkinga vart gjort via nettskjema i perioden 12. april til 7. mai i år, og spørsmåla går på ulike delar av tenesteleveransen frå kommunen si side, tilgang på informasjon og samhandling. Resultata har så blitt samanfatta, og i neste omgang analysert av Maximite AS.

Presentasjonen i dag har føregått i tre sesjonar; først til leiargruppa i kommunen, så til dei tilsette som hadde svara, og til slutt til bedriftene. Desse gruppene har så fått høve til å gje sine kommentarar og refleksjonar, før det skal utarbeidast ein sluttrapport som summerer opp kva som er bra og kva som må jobbast meir med. I tillegg vil rapporten peike på kva konkrete tiltak som må til for å bli endå betre, slik at det kan jobbast vidare med dette i eit forprosjekt. Me kjem tilbake med meir konkret informasjon om resultatet når rapporten er klar, og gler oss til å jobbe vidare med å bli ein næringsvennleg kommune.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s