Omstillingspraten – dine innspel er viktige!

Dagens bilete syner kontorutsikta vår, måndag 10. juni. Dette går an å bli inspirert av!
Dagens bilete syner kontorutsikta vår, måndag 10. juni. Dette går an å bli inspirert av!

Om ein kommune skal lukkast med utviklingsarbeidet sitt, så må det skje saman med innbyggjarane. Dette er i alle høve filosofien til omstillingsorganisasjonen. Det betyr at me er veldig interesserte i tilbakemeldingar på det me gjer, både på det som er bra og ikkje minst på det som ein meinar kan gjerast betre. Samstundes er me avhengige av at innbyggjarane i Hyllestad veit kva me kan bidra med, slik at me ikkje byggjer eit inntrykk av at alt kan ordnast av oss – for då vil me aldri kunne levere på forventningane. Eit viktig ledd i dette arbeidet er å tilgjengeleggjere informasjon om kva mandat me jobbar etter. Difor finn du både handlingsplanar, møteinnkallingar og -referat, statusrapportar og elles det som er våre styringsdokument her på bloggen og på kommunen sine nettsider.

Når me likevel inviterer innbyggjarar og næringsliv til å meine noko om det me jobbar med, så er det for å lage desse planane betre. Det er ikkje alt me har ressursar til, men i løpet av hausten vert handlingsplan og budsjett for det påfylgjande året gjennomarbeidd, oppdatert og godkjent. Det er i forkant av og under denne prosessen der er viktig å kome i kontakt med dei som meiner noko om Hyllestad si utvikling. For å få flest mogeleg og best mogelege innspel, så lanserar me omstillingspraten. Det er ikkje noko hokus pokus, snarare tvert om. Me har ganske enkelt laga ein mal med nokre punkt som me særskilt ynskjer tilbakemelding på. Denne malen tek me med oss når me treff folk, enten bedrifter, privatpersonar eller andre som meinar noko om Hyllestad og det me jobbar med. For dei som ynskjer det, så vil vi referere litt her på bloggen – både til inspirasjon og informasjon for andre.

Ynskjer du å ta ein omstillingsprat med oss? I få fall – ta kontakt, så avtalar me tid og stad.

Advertisements

One thought on “Omstillingspraten – dine innspel er viktige!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s