Her er bloggen vår!

Omstillingsarbeidet er viktig. Me ynskjer flest mogleg med på laget, og meiner at det er ei av dei viktigaste føremonene for å lukkast. Denne bloggen har som føremål å sikre god informasjonsflyt frå det arbeidet som omstillingsorganisasjonen jobbar med. I tillegg kan du fylgje oss på Facebook og på kommunen sine nettsider. Og hugs at du kan kontakte oss, sjå meir under fana «Omstillingsorganisasjonen«.